Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Thắng Thanh

Hình ảnh

1. Cách phân biệt ống uPVC có hệ số an toàn C=2.5 và C=2? Hệ số an toàn của 2 loại ống này trong khi thử như thế nào?

Trả lời:

Hệ số an toàn C=2.5 hoặc C=2 được in trên ống uPVC Nhựa Tiền Phong. Hai loại ống này có cùng chiều dày nhưng hệ số an toàn (C) khác nhau thì áp suất làm việc của 2 sản phẩm tương ứng là khác nhau.

Ví dụ: Cùng chiều dày ống C=2 có PN=6 bar thì ống C=2.5 có PN=5 bar.